2016 august

În luna aprilie 2016, PNUD Moldova, prin intermediul Centrului SYSLAB Cahul, a lansat o inițiativă – pilot pentru studenții din ultimii ani de studii (licență sau masterat) a Universității de Stat ”B. P. Hasdeu” din or. Cahul

Programul promovează angajarea durabilă printre absolvenți. Beneficiarii vor primi o bursă de 500 lei pe lună timp de 4 luni și un voucher de 500 USD pentru cursuri, simulări și ghidări în scopul angajării.
La program au aplicat 20 studenți absolvenți cu o medie pentru anul academic 2014–2015 nu mai joasă de 8,00.
După aplicare o următoare etapă a fost interviul. În cadrul interviului participanții au manifestat interes major pentru participare la instruiri, dând dovadă de motivație puternică de angajare și/sau inițiere a unei afaceri. detalii

   Aplică căutare job!         Aplică antreprenoriat!