Despre Bursa PNUD Moldova

Este o iniţiativă-pilot a Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova şi Universităţii de Stat B.P. Haşdeu din Cahul, concepută pentru studenţii Universităţii de Stat Cahul din ultimii ani de studii (licenţă sau masterat) în scopul promovării angajării durabile printre absolvenţi.
Bursa oferită în valoare de 500 lei lunar este pentru o perioadă de pînă la 4 luni. Adiţional, câştigătorilor li se va oferi un voucher de 500$, care poate fi schimbat pe activităţi de instruire, simulări şi ghidare individuală în scopul angajării.

Aplicanţii trebuie să întrunească următoarele criterii la momentul aplicării:
– Student în ultimul an de studii la Universitarea de Stat B.P. Hasdeu din Cahul;
– Nota medie pentru anul de studii 2014-2015 nu mai mică de 8;
– Neangajat la momentul aplicării;
– Motivat să înceapă o carieră de succes.

Procesul de selecţie va fi organizat în 2 etape:
1) Evaluarea în baza formularului de aplicare;
2) Interviul cu persoanele pre-selectate.
Din panelul de evaluare fac parte reprezentanţi ai PNUD, Universitatii Hasdeu, Centrului SYSLAB Cahul. Perioada de evaluare: mai 2016.

Numărul de burse maxim disponibile: 20.


Termenul limită pentru depunerea dosarului a expirat la 10 mai 2016.