(1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(6)
(7)
(8)
DIRECŢIILE DE INSTRUIRE SYSLAB

Căutare de Job – curs ce oferă asistenţă în pregătirea participanţilor pentru obţinerea cu succes a unui loc de muncă: conștientizarea propriilor competenţe, elaborarea unui CV eficient, aplicarea corectă pentru un post vacant și dezvoltarea abilităţilor de comunicare.

DESPRE SYSLAB

Compania SYSLAB International AS este recunoscută pentru calitatea serviciilor prestate de centrele sale, deservind persoane înalt calificate în căutarea noilor oportunităţi de dezvoltare a carierei. SYSLAB International AS oferă consiliere individuală în dezvoltarea carierei, sprijin în căutarea locurilor de muncă și cursuri de perfecţionare pentru sectorul privat și public din Norvegia și la nivel internaţional, combinate cu programe de dezvoltare a carierei bazate pe faptul că o industrie în continuă dezvoltare necesită schimbări atât la nivel de angajaţi, cât și la nivel de management.

SCOPUL PROIECTULUI

Proiectul prevede crearea centrelor de carieră în mai multe localităţi, instruirea și asistarea șomerilor calificaţi, a migranţilor moldoveni întorși acasă și a absolvenţilor în obţinerea locurilor de muncă relevante în Republica Moldova, prevenirea exportului de inteligenţă, iniţierea unei afaceri și susţinerea creșterii economice.

SYSLAB IN MOLDOVA

Centrele SYSLAB de Dezvoltare inovativă a carierei au fost create de SYSLAB International AS cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.
Centrele SYSLAB de Dezvoltare a carierei din Chișinău și Rezina activează în baza proiectului ”Antreprenoriat Inovativ pentru Angajare Durabilă”.
Agenţia de executare a Proiectului este Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD Moldova).
Instituţia de implementare a acestuia este Ministerul Economiei al Republicii Moldova.
Partenerii Proiectului sunt: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei al Republicii Moldova, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), Universitatea Tehnică din Moldova, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Universitatea” Perspectiva - INT”.

GRUPURI ŢINTĂ – DEŢINĂTORI DE STUDII SUPERIOARE

Noii absolvenţi
Scopul de bază al instruirilor este prevenirea șomajului în rândul acestora, crearea oportunităţilor de angajare și astfel reducerea/prevenirea exodului de creier și exportului de inteligenţă.
Şomerii
Sunt eligibili categoriile de șomeri indiferent de vârstă, apartenenţă etnică sau experienţă de muncă.
Emigranţii reveniţi în ţară
Consilierea va fi orientată spre integrarea acestora în societate și identificarea șanselor de angajare în câmpul muncii.

MODULELE SYSLAB

Harta competenţelor
Anunţuri de job/Scrisoare de aplicare/Scrisoare de motivare
CV-ul de succes
Branding-ul personal
Tehnici de prezentare
Vizite la companii
Abilităţi de comunicare
Crearea de reţele
Tehnici de convorbire la telefon
Interviul Vânzări de succes
Managementul timpului
Curs Microsoft Excel, Power Point
Team building
Exprimarea corectă
Planificarea, Iniţierea și Administrarea Afacerii
Consilierii SYSLAB în domeniul dezvoltării carierei sunt bine cunoscuţi pentru recomandările profesioniste pe care le oferă tuturor participanţilor la programele de instruire. Ei vor monitoriza progresul și rezultatele activităţilor de instruire pentru a asigura ca fiecare participant să valori- fice pe deplin oportunităţile existente de angajare.

TIPURI DE ACTIVITĂŢI ȘI ORAR

Grup de bază
– asistenţă în grup; orar zilnic cu instruiri, simulări, team building-uri (9.00 - 16.00)
Job Club
– asistenţă în grup; 2 zile pe săptămână (2 ore/zi)
Consiliere individuală
– asistenţă individuală după un program stabilit în prealabil cu un consilier în carieră (1 oră/zi)
Antreprenoriat

VEŢI BENEFICIA DE:

consiliere profesionistă în dezvoltarea carierei
echipament modern
colegi prietenoși
lucru în echipă
instrumente pentru promovarea cunoștinţelor, dezvoltarea competenţelor și abilităţilor, crearea reţelelor și diseminarea experienţei

Balti Rezina Chisinau Comrat Cahul Image Map